Stichting Woongroep Dolfijn

De doelstelling:
Onze doelstelling is het bieden van een kleinschalige woonvoorziening voor onze kinderen ( ingeval van ouders) en cliënten (ingeval van wettelijk vertegenwoordigers) met een verstandelijke beperking. Hierin wordt in een veilige omgeving 24-uurszorg geboden. De begeleiding en zorg zal aan moeten sluiten bij de individuele wensen van de cliënten en de verwachtingen die de ouders hebben. De ouders/wettelijk vertegenwoordigers willen in belangrijke mate inspraak en zeggenschap hebben in het beleid van de woongroep en in alle facetten betrokken blijven bij het wonen van hun zoon of dochter of cliënten in de toekomst.

Ingang woongroep Dolfijn

Appartementen aan de Zusterstraat

Achterzijde appartementen

Achterzijde met uitzicht op het hertenkampje.